دایره خود را حفاظت کنید

[در خانه بمانید و زندگیها را نجاد دهید]

[حقایق درباره دایره شما]

یک شخص متوسط ۶۰۰ نفر را می شناسد

 ۲-۴٪ مردم مبتلا به کوید-۱۹ فوت خواهند کرد

 مطلب این که ۱۲-۲۴ نفر در دایره شما که مبتلا شده اند خواهد فوت خواهد کرد

Six Feet Apart

شش فوت دور
یا
شش فوت پایین

[حقیقت]

بر اساس بعضی از دلایل نژاد های سیاه پوست و گندمی بسیار در خطر اند که از اثر کوید-۱۹ فوت کنند، از نژاد پرستی ساختاری در جامعه و سیستم مراقبت صحی گرفته تا مستعد ابتلا به فشار خون، چاقی و بیماری شکر. به همین اساس این امر بسیار مهم است که دایره خود را حفاظت کنید! در خانه بمانید و زنده گی ها را نجات دهید.‏

همه ما دوست داریم که به فامیل های خود یکجا شویم، ولی بسیاری از مردم مبتلا شده بدون علایم اند. آنها علایم و نشانی های بیمار بودن را ندارند. بنا بر این وقتیکه این شخص به دیدار مادر بزرگ خود میرود، که دارای بیماری شکر است، این امر برای او مهلک می شود.‏

این وظيفه ما است که از دایره خود حفاظت کنیم. همه ما در این یکجا هستیم. در خانه بمانید تا هر چه که ان را دوست و عزيز داریم در وقت بیرون آمدن از این وبا از آن محافظت شود. همه ما می توانیم به خیال راحت این کار را انجام دهیم. ما پيش از این هم از وقتهای دشوار گذشتیم و ازاین هم می گذریم.‏

[منابع]

شما تنها نیستید! جامعه ما غنی بر منابع است که به شما کمك نماید.‏

دایره خود را حفاظت کنید

[در خانه بمانید و زندگیها را نجاد دهید]

Rochester, NY